ПОРАДИ РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УШТЕ ЕДНА ДЕЛНИЦА НА „ИЛИНДЕНСКА“, ОД ПОНЕДЕЛНИК ПРОМЕНА НА РЕЖИМОТ НА СООБРАЌАЈ НА ДЕЛ ОД ОВАА УЛИЦА

ПОРАДИ РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УШТЕ ЕДНА ДЕЛНИЦА НА „ИЛИНДЕНСКА“, ОД ПОНЕДЕЛНИК ПРОМЕНА НА РЕЖИМОТ НА СООБРАЌАЈ НА ДЕЛ ОД ОВАА УЛИЦА

Во понеделник, 19.04.2021 година, започнува реконструкцијата на уште една делница од улицата „Илинденска“, на потегот од поврзувањето на улица „Илинденска“ со улица „Димитар Влахов“, до поврзувањето на улицата „Илинденска“ со улица „Мукос“.

Поради градежните активности кои ќе се одвиваат во овој дел, сообраќајот на улицата ќе биде со променет режим, согласно сообраќајната сигнализација поставена на терен.