ПОСЕТА НА ГРАДЕЖНИ АКТИВНОСТИ ПРИ ОТВОРЕНО СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ ВО С.КРКЛИНО

ПОСЕТА НА ГРАДЕЖНИ АКТИВНОСТИ ПРИ ОТВОРЕНО СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ ВО С.КРКЛИНО

Финансиската конструкција на ова игралиште е околу 3 милиони денари и истото беше дел од програмата на општината Битола, како приоритет на населението во с.Крклино. Во изминатиот период во ова село Владата на РМ заедно со општина Битола изградија училиште, како и една делница од локалниот пат Крклино – Долно Оризари. Исто така, во изминатиот период се изгради и детско игралиште во непосредна близина на игралишето. Општина Битола во наредниот период и понатаму, согласно своите програми ќе ги реализира барањата на жителите на с.Крклино.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC