ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФУНКЦИОНАЛНОСТА НА ОФИЦЕРСКИОТ ДОМ ВО БИТОЛА

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФУНКЦИОНАЛНОСТА НА ОФИЦЕРСКИОТ ДОМ ВО БИТОЛА

Во рамките на проектот за реставрација и адаптација на Офицерскиот дом, во салата на Општина Битола се одржа презентација за идејните решенија за неговата функционална употреба. Решенијата произлегоа од претходно одржаниот состанок на претставници на културните институции, мислењата на стручните лица, како и мислењето на граѓаните искажано преку платформата Урбан дијалог.

Сублиматот беше претставен пред градоначалничката на Општина Битола м-р Наташа Петровска, како и пред дел од општинската администрација надлежна за реализацијата на проектот и неговата натамошна намена.

Се конкретизираа одредени намени на објектот и неговата околина, во однос на функционалноста и одржливоста, кои понатаму ќе се доработуваат и преку проектната документација ќе бидат доставени до Светска банка и делегацијата на ЕУ.