ПРЕСУДА ОД УПРАВЕН СУД ЗА ПЛАНИНАРСКИОТ ДОМ КОПАНКИ

ПРЕСУДА ОД УПРАВЕН СУД ЗА ПЛАНИНАРСКИОТ ДОМ КОПАНКИ

Почитувајќи го начелото за транспарентност и отчетност, Општина Битола ја објавува пресудата на Управниот суд, во однос на планинарскиот дом Копанки.