ПРОДОЛЖУВААТ СРЕДБИТЕ СО ПЕНЗИОНЕРИТЕ ОД УРБАНИТЕ ЗАЕДНИЦИ

ПРОДОЛЖУВААТ СРЕДБИТЕ СО ПЕНЗИОНЕРИТЕ ОД УРБАНИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Пензионерите од урбаните заедници Гоце Делчев, Даме Груев, Борис Бастеро и Александар Турунџев, вчера остварија средба со градоначалникот д-р Владимир Талески.

Penzioneri_15_09_2015-1 Penzioneri_15_09_2015-2 Penzioneri_15_09_2015-3 Penzioneri_15_09_2015-4 Penzioneri_15_09_2015-5 Penzioneri_15_09_2015-6