ПРОДОЛЖУВА СОРАБОТКАТА НА ОПШТИНА БИТОЛА И UN WOMEN

ПРОДОЛЖУВА СОРАБОТКАТА НА ОПШТИНА БИТОЛА И UN WOMEN

По успешната реализација на регионалниот проект „Промоција на Родово одговорни политики и буџетирање“, UN Women – Тело на ОН за родова еднаквост и зајакнување на жените, започна со реализација на нова фаза од проектот што ќе се спроведува во наредните четири години.

Во реализацијата на претходниот проект, Општина Битола играше завидна улога, па со цел да се продолжи соработката и во наредните четири години, во посета на Општина Битола беа Ивона Пауновиќ Бишевац – национална програмска координаторка во UN Women и Иван Вчков-проектен координатор во UN Women , кои остварија средба со градоначалничката Наташа Петровска.

Градоначалничката Петровска им посочи на претставниците на UN Women, дека секако во Општина Битола треба да го бараат партнернот за натамошната соработка, со оглед на тоа што е една од најдобрите по досегашната работа на полето на родовата еднаквост.

На средбата беа предложени и конкретни проекти за идната соработка, а наскоро се очекува и потпишување на нов Меморандум, во кој ќе биде дефинирана новата четиригодишна соработка на Општина Битола и UN Women.