ПРОЕКТИ И АКТИВНОСТИ ВО ИЗМИНАТАТА ГОДИНА

ПРОЕКТИ И АКТИВНОСТИ ВО ИЗМИНАТАТА ГОДИНА

Почитувани сограѓани,

Во прилог ви доставуваме извештај за реализираните проекти и активности во Општина Битола во периодот од октомври 2019 до октомври 2020 година.