ПРОЕКТНИОТ ОФИЦЕР ОД ОБСЕ (ВКНМ) Г-ЃА ЛЕКО ВО ПОСЕТА НА БИТОЛА