РАБОТНА СРЕДБА ВО ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

РАБОТНА СРЕДБА ВО ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Отсуството на учениците во училишните клупи, голем дел од училиштата во Битола го искористуваат за активности во насока на подобрување на инфраструктурата во објектите, подобрување на квалитетот на наставата и збогатување со нагледни средства.

Во таа насока, денес се одржа работна средба на градоначалничката Наташа Петровска и директорката на основното училиште „Св. Климент Охридски“ Гордана Анастасова, на која се разговараше за тековните активности и реализација на проектите.