РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕЛ ОД УЛИЦАТА КЛЕНОВЕЦ

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕЛ ОД УЛИЦАТА КЛЕНОВЕЦ

На иницијатива на локалното население од крак на улицата „Кленовец“, кое пред три недели побара решение за нивниот проблем, започна целосната реконструкција на водоводната и канализационата мрежа на овој потег.
Општина Битола, преку своите јавно претпријатија ЈКП „Водовод“ и КЈП „Нискоградба“, започна со менување на водоводната мрежа и мешаната атмосферска канализација на овој крак од улицата „Кленовец“, по што кракот ќе биде партерно уреден.
На задоволство на жителите на оваа улица, нивните барања стануваат реалност, преку решавање и надминување на уште еден, за нив суштински проблем.