РЕКОНСТРУКЦИЈА НА МЕШОВИТА КАНАЛИЗАЦИЈА НА УЛ. 16-ТА

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА МЕШОВИТА КАНАЛИЗАЦИЈА НА УЛ. 16-ТА

Во тек е изведба на мешовита канализациона мрежа на ул. 16-та во Битола. Реализацијата на оваа активност е во вредност од над 6,7 милиони денари.

Според проектот, по завршувањето на изведбата на мешовитата канализациона мрежа, за ул. 16-та е оредвидено поплочување на постоечките улици со бехатон плочки, како прва фаза до реализација на ДУП. Оваа интервенција е уште една програмска определба и ветување кое е исполето од страна на градоначалничката Наташа Петровска, кон жителите на ул. 16-та.