РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦА „КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА“

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦА „КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА“

Започна реконструкцијата на улицата „Крушевска Република“ од местото на спојување со улицата „Иво Лола Рибар“. Екипите на КЈП „Нискоградба“ работат на поставување на атмосферска канализација, додека пак екипите на ЈКП „Водовод“ работат на поставување на водоводна мрежа. Предвидено е по завршувањето на овие активности, да се изврши санација на коловозот. Во акцијата се вклучија и екипите на ЈП „Комуналец“, кои внимателно ги итстрануваа засадените садници, со цел истите повторно да бидат вратени на соодветните места по санацијата.