САНАЦИЈА НА ОТВОРЕН КАНАЛ ВО МАЛ ПАРИЗ

САНАЦИЈА НА ОТВОРЕН КАНАЛ ВО МАЛ ПАРИЗ

Санација со покривање на отворениот канал во Мал Париз. Се затвора децениски проблем, кој предизвикуваше непријатности за локалното население.