САНАЦИЈА НА ТРОТОАРИ НА УЛ. СТУДЕНТСКА

САНАЦИЈА НА ТРОТОАРИ НА УЛ. СТУДЕНТСКА

На површина од над 700 метри квадратни, привршува санацијата на тротоарите на ул. „Студентска“ со бехатон плочки.

Улицата е доста фреквентна, бидејќи покрај локалното население, ја користат и студентите сместени во Студентскиот дом „Кочо Рацин“. Со новите тротоари, се овоможува безбедно движење на пешаците во овој дел од градот.