СВЕТСКИ ДЕН НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ

СВЕТСКИ ДЕН НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ

Денес се одбележува Светскиот ден на енергетска ефикасност.

Општина Битола во изминатите 3,5 години реализираше голем број проекти поврзани со реконструкцијата и изградба на енергетски ефикасни објекти – училишта, административни објекти, спортски сали, културни институции,  заштита на водите, подобрување на животната средина, намалување на загадувањето, субвенционирање на поединци и домаќинствапо разни основи итн.

На следното видео се прикажани дел од реализираните проекти.