СОВЕТИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ХРАНА И ДОМАШНИ МИЛЕНИЧИЊА

СОВЕТИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ХРАНА И ДОМАШНИ МИЛЕНИЧИЊА

Општина Битола, во соработка со Универзитетот „Св. Климент Охридски“, кој ги вклучи капацитетите на своите професори, изработија два едукативни плакати. Плакатите имаат за цел да ги информираат граѓаните во однос на превенција за заштита и постапување со храна во состојба на корона вирус, како и за домашните миленичиња во состојба на корона вирусот. Прочитајте ги и дознајте повеќе за препораките на стручните лица.
Едукативните плакати ќе бидат поставени на видливи места низ градот.