СООПШТЕНИЕ ЗА ПРАГ НА АЛАРМИРАЊЕ

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРАГ НА АЛАРМИРАЊЕ

Согласно соопштението од Министерството за животна средина и просторно планирање, за надминување на вредноста на суспендираните честички и тоа над 150мг/м3 во два последователни денови, достигнат е Праг на алармирање. Се известуваат граѓаните дека, потребно е да се почитуваат препораките на Министерството за животна средина и просторно планирање изговени во соработка со Министерството за здравство и да не се изложуваат на подолг престој на отворен простор до престанок на важење на препораките и мерките.