СООПШТЕНИЕ НА КЈП “НИСКОГРАДБА“ ЗА ПРЕКИН НА СООБРАЌАЈОТ НА ЛАВЧАНСКИ ПАТ

СООПШТЕНИЕ НА КЈП “НИСКОГРАДБА“ ЗА ПРЕКИН НА СООБРАЌАЈОТ НА ЛАВЧАНСКИ ПАТ

Врз основа на Основниот договор за изградба на фекална канализација на улицата “Ѓорги Наумов“ –Лавчански пат кој го има склучено КЈП “Нискоградба “-Битола со Општина Битола , а врз основа на сообраќајниот проект за времен режим на сообраќај и мислење на МВР-Битола со рег. бр. 295 /3584 -1 од 16. 07. 2018 година.

Ве известуваме дека сообраќајот ќе биде во прекин од 8.00-15 и 30 часот и тоа од 24 .09. 2018  до 14.10. 2018 година.