СООПШТЕНИЕ

СООПШТЕНИЕ

Општина Битола ги информирам граѓаните дека од денес, понеделник 30.08.2021 година, започнуваат градежните активности за реконструкција  на ул. „2 Август“.

Реконструктивните зафати ќе опфатат промена на каналзиационата мрежа, водоводната мрежа и реконструкција на коловоз.

Се известуваат граѓаните дека улицата ќе биде затворена за сообраќај, согласно сообраќајниот проект за времен режим.