СООПШТЕНИЕ

СООПШТЕНИЕ

На  19.05.2015 година градоначалникот на општина Битола д-р. Владимир Талески потпиша договор со министерот  за животна средина Нурхан Изаири за „ Изработка на техничка документација и доизградба на колекторски систем за локацијата Бегова Чешма во НП Пелистер “. Договорот беше потпишан согласно Програмата за инвестирање во животната средина и Конкурсот за распределба на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа животна средина за 2015 година.

Soopstenie_5_15