СО НОВА ПАМЕТНА ТАБЛА ДО ПОЛЕСНО ИЗУЧУВАЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВОТО ВО ЕКОНОМСКОТО УЧИЛИШТЕ ВО БИТОЛА

СО НОВА ПАМЕТНА ТАБЛА ДО ПОЛЕСНО ИЗУЧУВАЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВОТО ВО ЕКОНОМСКОТО УЧИЛИШТЕ ВО БИТОЛА

Нова смарт табла, на почетокот на учебната година е веќе вклучена во наставнот процес во средното економско училиште во Битола. Оваа донација од Општина Битола, во голема мерка треба да го подобри квалитетот на изведување на настава на стручните предмети.

„Голема благодарност до градоначалничката Петровкса и до Општина Битола, затоа што во кабинетот по сметководство и практична настава ни е доделена смарт табла за изведување на наставата по сметководство и пракса. Заедно со донацијата од Светска банка и потпомогнато од Министерството за образование и наука, доделени ни се 10 компјутери, кои што ќе бидат со софтверска програма, преку која учениците ќе го избегнат класичниот насчин на пишување. Учениците ќе можат да ги користат најновите сметководствени програми, инсталирани за изработка на најнеопходните програми за практична работа по предметите од сметководство и практична настава. Се надевам дека соработката ќе продолжи и понатаму и ќе можеме да опремиме повеќе училници во нашето училиште“, рече Александар Цветковски, директор на средното економско училиште „Јане Сандански“.

Градоначалничката Петровска повторно ја потенцираше заложбата дека постојано мора да се вложува во образованието и да се подобруваат условите за работа во сите образовни установи во градот.

„Сметам дека смарт табла е особено потребна во ова училиште затоа што самата структура на предмети која што ја изучуваат децата бара користење на вакво помагало, кое ќе им ја олесни работатаи на наставниот кадар, но и на учениците. Во оваа насока Општина Битола ќе продолжи да ги поддржува училиштата, со ребаланс на буџетот ќе бидат издвоени средства за набавка на смарт табли во сите образовни институции, затоа што мора да се следат современите текови на работа. Оваа учебна година ја започнуваме и со многу подобрена финансиска состсојба на училиштата, а истовремено и со повеќе нагледни средства во образовните институции“, посочи Петровска.