СПИСОК НА ДЕЖУРНИ АПТЕКИ, МАРКЕТИ И РЕСТОРАНИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА БИТОЛА

СПИСОК НА ДЕЖУРНИ АПТЕКИ, МАРКЕТИ И РЕСТОРАНИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА БИТОЛА

На денешниот состанок на општинскиот кризен штаб, беше утврден списокот на дежурни аптеки, маркети и ресторани кои ќе вршат достава на најнеопходни намирници во периодот на 24 часовната забрана за движење на подрачјето на Општина Битола. Доставата ќе се врши во сабота и недела во периодот од 12.00 до 16.00 часот.

ДЕЖУРНИ МАРКЕТИ/РЕСТОРАНИ И АПТЕКИ ЗА ВРЕМЕ НА 24 ЧАСОВНАТА ЗАБРАНА ЗА ДВИЖЕЊЕ ВО ДЕНОВИТЕ 11.04.2020 И 12.04.2020

Аптеки
1. ПЗУ Аптека Роса Вита Битола
Телефон: 047 236 468/070 373 272

Маркети
1. Тинекс МТ Дисконт бр.34
Телефон:071306959
2. ТДППУ Веропулос ДООЕЛ Скопје (Веро 4 – Битола)
Телефон:075/499782 и 075 488129
3. Доел Шарковски трејд комерц
www.marketbt.mk
Телефон:078285145
4. Маркет Неапол
marketneapol@gmail.com
телефон: 078409919/075847000
5. Димсофт Доел Увоз Извоз Битола
Телефон:076282920/075494855
6. АНГРО Маркет
7. Боби 99 село Логоварди
Телефон 047282264
borcev@gmail.com

Ресторани
1. ДООЕЛ „МИ -ЈА“, ресторан “Бела куќа“
Email: bela.kuka2012@yahoo.com
мобилен: 075 220 667
2. ДООЕЛ „ЈА-СА“, ресторан “Премиер центар“
телефон: 047202070
3. Кус Кус Квалитет ДООЕЛ
www.kuskus.mk
телефон 047222603
4. Компанија ДОО НОВА СТРАНА ТРЕЈД Битола
ГОСТИЛНИЦА ПУТНИК
телефон: 075/225766

НАПОМЕНА: Доставата на најнеопходни намирници, согласно приоритетните барања на граѓаните, ќе се врши во периодот од 12.00-16:00 часот.

Во случај на потреба за поддршка на стари и изнемоштени лица, лица со пречки во развојот и неподвижни лица, граѓаните може да се обратат на телефонските броеви 047 236 019 и 070 791 770 во Црвениот крст Битола.

Со Општинскиот кризен штаб – Битола, граѓаните можат да контактираат на телефонскиот број 076370933 или преку е-маил адресата krizenstab@bitola.gov.mk.