СРЕДБА ПО ПОВОД 40 ГОДИНИ МЛАДИНСКО РАБОТНО АНГАЖИРАЊЕ СТРЕЖЕВО

СРЕДБА ПО ПОВОД 40 ГОДИНИ МЛАДИНСКО РАБОТНО АНГАЖИРАЊЕ СТРЕЖЕВО

По повод одбележувањето на 40 годишнината од формирањето на младинското работно ангажирање „Стрежево“, Градоначалничката на Општина Битола, м-р Наташа Петровска, денес имаше средба со првиот претседател на општинската конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија – Битола, Душко Јанкуловски. Градоначалничката Петровска, им даде посебно признание за нивната ангажираност во изградбата на ХС Стрежево, како и нивното младинско работно ангажирање за изградбата на „Пат на младоста“.

Програмските активности на здружението за доброволно младинско работно ангажирање Волонтери – Пелистер, Битола, по повод 40 години МРА Стрежево, исто така се поддржани од градоначалничката на Општина Битола, а ќе се реализираат во сабота.