СРЕДБА СО ПЕНЗИОНЕРИТЕ

СРЕДБА СО ПЕНЗИОНЕРИТЕ

Градоначалникот на општина Битола д-р Владимир Талески, заедно со пратениците од Битола, пратеникот Зоран Илиоски и пратеничката Лилјана Кузмановска денес остварија средба со пензионерите во Здружението на пензионери и во Домот за стари лица „Сју Рајдер“ Битола.

SredbaPenzioneri2015-1 SredbaPenzioneri2015-2 SredbaPenzioneri2015-3 SredbaPenzioneri2015-4 SredbaPenzioneri2015-5 SredbaPenzioneri2015-6 SredbaPenzioneri2015-7 SredbaPenzioneri2015-8