СРЕДБИТЕ СО ПЕНЗИОНЕРИТЕ ОД УРБАНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ПРОДОЛЖУВААТ

СРЕДБИТЕ СО ПЕНЗИОНЕРИТЕ ОД УРБАНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ПРОДОЛЖУВААТ

Градоначалникот д-р Владимир Талески и пратеничката Лилјана Кузмановска остварија средби и со пензионерите од урбаните заедници Таки Даскало, Димитар Влахов, Ѓорѓи Сугарев, Естреја О. Мара и Тодор Ангелевски.

PenzioneriUrbani_3_2015-1 PenzioneriUrbani_3_2015-2 PenzioneriUrbani_3_2015-3 PenzioneriUrbani_3_2015-4 PenzioneriUrbani_3_2015-5 PenzioneriUrbani_3_2015-6 PenzioneriUrbani_3_2015-7 PenzioneriUrbani_3_2015-8