СРЕДБИ СО ПЕНЗИОНЕРИТЕ ОД УРБАНИТЕ ЗАЕДНИЦИ

СРЕДБИ СО ПЕНЗИОНЕРИТЕ ОД УРБАНИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Вчера, во УЗ Васко Каранѓелевски средба со пензионерите од урбаните заедници Васко Карнѓелевски и Јонче Мурџевски, остварија градоначалникот д-р Владимир Талески заедно со пратениците Зоран Илиоски и Лилјана Кузмановска. Подоцна, исто така остварија средба и со пензионерите од урбаните заедници Панде Кајзеро и Ѓорѓи Наумов.

SredbaPenzioneriURB2015-1 SredbaPenzioneriURB2015-2 SredbaPenzioneriURB2015-3 SredbaPenzioneriURB2015-4 SredbaPenzioneriURB2015-5 SredbaPenzioneriURB2015-6