УВИД ВО ГРАДЕЖНИ АКТИВНОСТИ ВО ДОЛНО ОРИЗАРИ НА 11 КРАЦИ

УВИД ВО ГРАДЕЖНИ АКТИВНОСТИ ВО ДОЛНО ОРИЗАРИ НА 11 КРАЦИ

Градоначалникот Тони Коњановски, денес изврши увид во работните активности кои се дел од реконструкцијата на 11 краци во с. Долно Оризари, во должина од 2.303 метри. Извршена е реконструкција на водоводни приклучоци во висина од 2.125.970 денари. Во тек е реконструкција на канализациони приклучоци и капаци во вредност од 561.680 денари, а додека целосната реконструкција во с. Долно Оризари ќе биде завршена со коловоз со вкупна вредност од 11.088.000 денари.