УВИД ВО ПОЧЕТНИТЕ АКТИВНОСТИ ЗА ИЗГРАДБА НА КОМПЛЕТНА ИНФРАСТРУКТУРА НА УЛ.ДОВЛЕЏИК

УВИД ВО ПОЧЕТНИТЕ АКТИВНОСТИ ЗА ИЗГРАДБА НА КОМПЛЕТНА ИНФРАСТРУКТУРА НА УЛ.ДОВЛЕЏИК

Започнаа градежните активности за изградба на фекална канализациона мрежа на улицата Довлеџик, како дел од проектот за изградба на комплетна инфраструктура на истата улица. Увид во почетните работни активности изврши градоначалничката Наташа Петровска и дел од лицата задолжени за реализација на проектот.