УНАПРЕДУВАЊЕ НА РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ ПРЕКУ ПОЛИТИЧКО УЧЕСТВО НА ЖЕНИТЕ

УНАПРЕДУВАЊЕ НА РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ ПРЕКУ ПОЛИТИЧКО УЧЕСТВО НА ЖЕНИТЕ

општина Битола се дел од проектот за зајакнување на капацитетите на локалните комисии за еднакви можности и обезбедување на добро и претставничко владеење, заедно со уште 70 советници од дваесет општини.

На првата од трите обуки, чија цел беше да се воведат членовите на локалните комисии во законските права и обврски кои тие ги имаат како советници, да ги зајакнат своите вештини во врска со родовата рамноправност, претставувањето на граѓаните, доброто владеење, постигнувањето на консензус, принципите на инклузивност, транспарентност и антикорупцијата, присуствуваа и членовите на комисијата за еднакви можности при Советот на општина Битола, како и претседателката на комисијата и претседателка на Советот, Габриела Илиевска. Поддршка за реализација на проектот даде и нејзината екселенција Кристин Форсгрен Бенгстон, амбасадорка на Амбасадата на Шведска во Македонија.

Обуката е дел од проектот #WoMenLead „Унапредување на родовата еднаквост преку политичко учество на жените“, имплементиран од Националниот демократски институт (NDI), Амбасада на Шведска во Скопје и организацијата Сида (Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete).