УСВОЕН БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА БИТОЛА ЗА 2021 ГОДИНА

УСВОЕН БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА БИТОЛА ЗА 2021 ГОДИНА

На последната, 67-ма по ред седница на Советот на Општина Битола за 2020 година, Која се одржа по електронски пат, од страна на советниците беше усвоен Буџетот на Општина Битола за 2021 година, во вредност од 2.165.719.368 денари.

Капиталните расходи, кои се однесуваат на изготвување проекти, изградба на улици и патишта, водовод, канализација, како и купување на мебел, опрема, возила и машини, имаат за цел подобрување на јавните услуги и подобрување на инфраструктурата во општината. Капиталните расходи изнесуваат 35,27% од буџетот, односно 763.934.755 денари.

Буџетот исто така има развојна компонента, а приоритет е даден на 20 развојни проекти, во вредност од 270.501.969 денари.