ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ МЕНАЏИРАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ МЕНАЏИРАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Во организација на Амбасадата на САД, денес во Општина Битола се одржа презентација на добри практики при менаџирање со човечки ресурси, на која присуствуваа советници од Советот на Општина Битола и вработени во општинската администрација. Презентацијата ја одржа Проф. Лари Хубер од САД, кој во државата доаѓа на покана на Амбасадата на САД. Станува збор за експерт со долгогодишно и богато искуство во градење на добри менаџерски практики на ниво на локалната власт, посебно во областа на човечките ресурси во јавниот сектор.