4-ТИ НОЕМВРИ – ПРИЕМ НА ОПШТИНСКИОТ ОДБОР НА СОЈУЗОТ НА БОРЦИТЕ