600.000 ДЕНАРИ ОД ОПШТИНА БИТОЛА ЗА МИКРОБИОЛОШКАТА ЛАБОРАТОРИЈА ПРИ ЦЕНТАРОТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ

600.000 ДЕНАРИ ОД ОПШТИНА БИТОЛА ЗА МИКРОБИОЛОШКАТА ЛАБОРАТОРИЈА ПРИ ЦЕНТАРОТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ

На денешната вонредна седница на Советот на Општина Битола, која се одржа по електронски пат, со едногласна одлука на советниците, беше изгласана Одлуката за давање на донација на финансиски средства на ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола, потребни за ставање во функција на Микробиолошката лабораторија за молекуларна дијагностика на КОВИД-19 во насока на ефикасно, ефективно и навремено детектирање на пациентите со корона вирус.

Средствата кои што ги одвојува Општина Битола за оваа лабораторија се во висина од 600.000 денари (10.000 евра).