90 ГОДИНИ ЈКП „ВОДОВОД“ БИТОЛА

90 ГОДИНИ ЈКП „ВОДОВОД“ БИТОЛА

Јавното комунално претпријатие „Водовод“ Битола, денес одбележува 90 години од формирањето. Во чест на јубилејот, пред административната зграда на ова јавно претпријатие е поставено обележје – симбол на претпријатието, а во боите на претпријатието поставен е и вело парк.