СЕ АСФАЛТИРА УЛИЦА МУКОС

СЕ АСФАЛТИРА УЛИЦА МУКОС

На 5 краци на улицата Мукос извршена е промена на водоводната и канализационата мрежа. После завршувањето на активностите во подземната инфраструктура се пристапи кон асфалтирање. Вкупната инвестиција изнесува 4 200 000 денари.