„Илинденски денови“ – Свечено отворање Вечер на традиционална музика и игра