БИТ ФЕСТ:„МАКЕДОНСКА ПАТРИОТСКА ПЕСНА“

БИТ ФЕСТ:„МАКЕДОНСКА ПАТРИОТСКА ПЕСНА“

Насловен како „Непокор“ во Народниот Театар – Битола се одржа Фестивалот на патриотски песни во организација ан Савевски продукција. Фестивалот е дел од програмата на БИТ ФЕСТ 2014.