БИТ ФЕСТ: „70 ГОДИНИ ОД РАБОТАТА НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИ НА ОПШТИНА БИТОЛА-БИТОЛА“

БИТ ФЕСТ: „70 ГОДИНИ ОД РАБОТАТА НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИ НА ОПШТИНА БИТОЛА-БИТОЛА“

Во рамките на програмата на „БИТ ФЕСТ 2014“ организацијата на жени одржа повеќе настани за промоција на својата работа, по повод нивното 70 годишно постоење.