Работилница на тема-Зачувување на културното налседство

Работилница на тема-Зачувување на културното налседство

Иложба на ракотворби од ЗУР Македонски ракотворби.
Манифестација која има тенденција да стане традиционална. Во органзиација на ЗУР Македонски ракотворби од Битола.Богатство на изработки, стилови , дух на традицијата…