ИЗГРАДБА НА АРТЕРСКИ БУНАР ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ПАРКОТ

ИЗГРАДБА НА АРТЕРСКИ БУНАР ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ПАРКОТ

ЈП Комуналец во соработка со општината работи на изградба на артерски бунар на почетокот на Паркот (кај детскиот парк) со цел за наводнување на зелените површини.