Јавна расправа за одредување на редоследот на реализација на претходно аплицираните 11 проекти во УСАИД

Јавна расправа за одредување на редоследот на реализација на претходно аплицираните 11 проекти во УСАИД

 

   На ден 15.08.2005 год во салата за состаноци  на општината Битола се одржа јавна расправа  за одредување на редоследот на реализација на претходно аплицираните  11 проекти  во УСАИД Фондот за добро и општинско управување. Расправата привлече голем интерес и на неа присуствуваа претставници од месните заедници, НВО, медиумите и сите заинтересирани граѓани.
   На расправата беше одлучено  да  се започне со проектот „Оградување на зелените површини во градот“ кој треба да започне од септември. После неговата реализација ќе стартува второ рангираниот проект  „Реконструкција на градската фонтана – Скирол фонтана“.