МИНИСТЕРОТ НЕЖДЕТ МУСТАФА ВО ПОСЕТА НА ОПШТИНА БИТОЛА

МИНИСТЕРОТ НЕЖДЕТ МУСТАФА ВО ПОСЕТА НА ОПШТИНА БИТОЛА

Министерот Неждет Мустафа денес ја посети општината Битола. Работниот состанок започна со посета на ОУ Ѓорѓи Сугарев, каде што министерот беше импресиониран од модернизираните услови во кои се школуваат учениците, а потоа беше остварена посета на улицата Караорман, проект финансиран од средства од Декадата на ромите и финансиски средства од општина Битола.