Свежо цвеке по повод 11ти Октомври

Свежо цвеке по повод 11ти Октомври

 

Полагање на свежо цвеке на спомениците на паднатите борци во НОБ по повод државниот празник 11ти Октомври