ОПШТИНА БИТОЛА – ЛИДЕР СО НАЈДОБАР КВАЛИТЕТ – НАГРАДЕНА ВО ЛАС ВЕГАС

ОПШТИНА БИТОЛА – ЛИДЕР СО НАЈДОБАР КВАЛИТЕТ – НАГРАДЕНА ВО ЛАС ВЕГАС

Во многубројните награди кои Општина Битола ги има добиено се вброи и уште една награда која е добиена во Лас Вегас во највисоката категорија – златната категорија ,,  Лидерство со најдобар калитет ’’. Наградата ја додели Европското здружение за истражување и квалитет ( ESQR ), организација од Лозана – Швајцарија, која е посветена на признанија и истражување на техники за подобрување на квалитетот.