ОТВОРЕН ДЕН НА ОПШТИНА БИТОЛА

ОТВОРЕН ДЕН НА ОПШТИНА БИТОЛА

Во Општина Битола денеска се реализираше отворен ден за граѓаните. Граѓаните на општината Битола имаа можност за своите идеи, предлози, прашања, забелешки и сугестии да поразговараат со градоначалникот на општината Битола, д-р Владимир Талески, раководителите на општинските одделенија и сектори и директорите на јавните претпријатија.
„Голем дел од граѓаните кои што доаѓаа кажуваа и свои проблеми, професионални, стручни, но и лични. Токму поради тоа организираме вакви денови за да го слушнеме мислењето на граѓаните. Имавме граѓанин кој ни даде предлог како одредени работи да се поедностават. Сите предлози ги евидентираме и таквите предлози доколку не се однесуваат на локално ниво ги проследуваме до соодветната институција. Убеден сум дека многу почесто ќе имаме вакви средби, добро е за граѓаните, но и за нас, затоа што информациите ги добиваме од прва рака. Покрај онаа практика која што значи посета на самото место каде што работиме, посета на урбани заедници и институции, можеби има граѓани со кои не сме се сретнале затоа е добро на овој начин почесто да се сретнуваме. Зависно од динамиката, два пати седмично сигурно ќе се сретнуваме со граѓаните во период од три часа, а доколку има потреба и повеќе. Секаде каде што можеме интервенираме и им помагаме на граѓаните“, изјави градоначалникот на општина Битола, д-р Владимир Талески.
На денешниот отворен ден, општина Битола ја посетија 40 граѓани.