ОСМА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ ЗА РАЗВОЈ НА ПЕЛАГОНИСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН

ОСМА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ ЗА РАЗВОЈ НА ПЕЛАГОНИСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН

Советот за развој на Пелагонискиот плански регион ја одржа осмата седница на која се разговараше по 7 точки на дневен ред. Меѓудругото, беше разгледана и усвоена програмата за развој на Пелагонискиот плански регион за периодот 2015 -2019, акцискиот план на центарот, како и учеството во повикот на Германското друштво за меѓународна соработка во Грантова шема за поддршка на трети страни.