СЕ РЕКОНСТРУИРА МOСТОТ ВО СЕЛОТО РАМНА

СЕ РЕКОНСТРУИРА МOСТОТ ВО СЕЛОТО РАМНА

Во селото Рамна, денеска започна рекострукцијата на мостот, проект финансиран преку Агенцијата за рурален развој. Вредноста на овој проект изнесува околу 4 500 000, 00 денари, а истиот е од големо значење за мештаните.
„Овој мост беше особено потребен за жителите на Лера и Рамна, бидејќи за своите потреби мораа да заобиколат околу 11 километри за да стигнат до своите ниви. Преку агенцијата за рурален развој обезбедени се средства, проектот и целата постапка со тендерската документација е завршена и овие денови започната е интервенцијата. Се работи за една многу убава конструкција, изработена на професионален начин и очекувам за 2 месеци да биде завршен овој мост“, изјави градоначалникот на општина Битола, д-р Владимир Талески.
Градоначалникот Талески, потсети дека 50% од патната инфраструктура во овој дел е завршен, а останува уште патот околу Доленци за кој во моментот се бара начин за реконструкција.