ТРКАЛЕЗНА МАСА НА ТЕМА„КРЕИРАЊЕ НА ПОЗИТИВНИ ПОЛИТИКИ КОН ПРИСТАПОТ НА РОМСКАТА ЖЕНА“

ТРКАЛЕЗНА МАСА НА ТЕМА„КРЕИРАЊЕ НА ПОЗИТИВНИ ПОЛИТИКИ КОН ПРИСТАПОТ НА РОМСКАТА ЖЕНА“

        Невладината организација  ХКА  Роми   Битола   во  партнерство  со  Комисија  за  еднакви  можности  помеѓу  жените  и  мажите при Советот на Општина Битола организираа  тркалезна  маса на тема „Креирање на позитивни политики кон пристапот на ромската жена“  .
       Целта на  дебата беше да видиме што се можеме да направиме во насока на креирање на позитивна политика кон жените ромки и нивно интегрирање во општеството.