ЗАПОЧНА ИЗГРАДБАТА НА УЛИЦА КУКУШ

ЗАПОЧНА ИЗГРАДБАТА НА УЛИЦА КУКУШ

На вчерашниот прес Грдаоначалникот Талески го најави почетокот на изградбата на улица Кукуш со која ќе се поврзат двете населби Ушици и Горно Оризари, а со тоа ќе им го скратат патот до училиште на децата од двете населби. Средствата се обезбедени од буџетот на Општина Битола во висина од 9 милони денари
 во кои не влегува осветлувањето кое дополнително ќе се поставува по завршувањето на улицата која се очекува да биде готова до крајот на градежната сезона .
 Од интервенцијата на овој дел од градот се задоволни и граѓаните кои се среќни што го дочекаа крајот на нивните маки околу улицата Кукуш.

Градоначалникот Талески ја посети и локација кај Дулие каде интензивно се работи на  кружниот тека на сообраќајот.
 
Работите застанаа околу дислокацијата на водоводна цевка за која ќе треба да се прави нова траса која ќе врви по тротоарот. Сето ова дојде непредвидено и општината ќе ја чини повеќе пари – рече градоначалникот.