„БИТОЛА – ПРИЛЕП ПРЕКУТРУПА“ ТЕАТАРСКА ПРЕТСТАВА НА БИТ ФЕСТ

„БИТОЛА – ПРИЛЕП ПРЕКУТРУПА“ ТЕАТАРСКА ПРЕТСТАВА НА БИТ ФЕСТ

Театарска претстава за македонски иселеници во странство кои доаѓаат во Македонија…Опис на нивниот живот, денес и низ годините, носталгија…згоди и незгоди…Обид да се помине една прекрасна вечер…Ова е накратко дел од приказната која ја раскажува театарот „Бумеранг“, преку театарската претстава „Битола – Прилеп прекутрупа“.